Pójdź za mną …

Drodzy Młodzi Przyjaciele Jezusa Chrystusa!

      Zazwyczaj w tym czasie podejmujecie ważne życiowe wybory, dotyczące dalszej nauki lub pracy. Duch Święty oświeca serca wiernych i mówi, czego Bóg od nas oczekuje. On wskazuje najlepszą drogę, która spełni wszystkie nasze oczekiwania, mając jednocześnie wymiar wspólnotowy.

      Pośród wielu powołań, wyróżnia się powołanie do kapłaństwa – poświęcenie się na służbę Chrystusowi, aby stać się szafarzem Jego Miłości. Młody Przyjacielu, może właśnie Ciebie Chrystus powołuje do Swojego Kapłaństwa? Módl się wytrwale żeby zrozumieć Jego wolę.

      Jeżeli czujesz, że możesz mieć powołanie, Seminarium Duchowne Katolickiego Kościoła Narodowego  jest miejscem gdzie możesz je wypełnić poprzez głęboką  formację. Zostań kapłanem i służ Panu w Katolickim Kościele Narodowym , bo tu jest Twój dom i Twoje miejsce. 

Pójdź za Jezusem

Wspólnota Wyższego  Seminarium Duchownego

Wyższe Seminarium Duchowne prowadzi kościelne studia I i II stopnia. Studia teologiczne pogłębiając wiedzę humanistyczno-społeczną, dają gruntowną znajomość chrześcijaństwa, zwłaszcza wiary katolickiej, od strony historycznej, biblijnej, dogmatycznej, moralnej, duchowej, liturgicznej, prawno-kanonicznej i pastoralnej. Absolwent studiów jest przygotowany do samodzielnego zdobywania specjalistycznej wiedzy w zakresie teologii katolickiej. Posiada ponadto odpowiednie kompetencje do wykonywania różnych zawodów i zadań społecznych. Dzięki zdobytej, gruntownej wiedzy i profesjonalnych umiejętności absolwenci Wyższego Seminarium Duchownego łatwo odnajdą się w różnych obszarach aktywności społecznej, nie wyłączając oświaty, mediów a nawet polityki i biznesu. Posłannictwo Kapłana w dwudziestym pierwszym wieku ma wymiar uniwersalny i kierowane jest do wszystkich którzy zechcą otworzyć swe serce na Ewangelię – na Słowo Boże.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*